Naszą filozofią jest taka forma funkcjonowania, która umożliwia osiągniecie maksimum pozytywnego efektu przy możliwie najniższym poziomie ingerencji w nasze środowisko. Sposoby postępowania są tak wkomponowane w schematy funkcjonowania ekosystemów, by w możliwie maksymalnym stopniu minimalizować ewentualne niekorzystne oddziaływanie. Efekt ten uzyskujemy m. innymi poprzez takie poprowadzenie zabiegów higienizacji osadów by w miejscu szkodliwych dla środowiska i zagrażających nam odpadów, pojawiły się potencjalne surowce nadające się do dalszego wykorzystania.

Chrońmy to co najcenniejsze

„Eco-Tierra” Sp. z o.o. jest firmą, której śmiało mogą Państwo powierzyć rozwiązanie wszystkich swoich problemów związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem, racjonalnej pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym, gospodarki odpadami.
- Na bieżąco doradzimy Państwu w sprawach dotyczących ochrony naszego środowiska naturalnego (na korzystnych warunkach umów ryczałtowych),

- Przeprowadzimy szkolenia dla Państwa pracowników w zakresie różnych aspektów nowoczesnego działania, zgodnego z zasadami ochrony środowiska,
- Wspomożemy Państwa działa- nia zmierzające do uzyskania pozytywnych decyzji o oddziały- waniach przedsięwzięcia w środowisko (jest to tzw. decyzja
o uwarunkowaniach środowi- skowych zgody na realizację przedsięwzięcia), w tym wykonać raport oceny oddziaływania na środowisko, wziąć udział w negocjacjach społecznych oraz w rozprawach administracyjnych,
- Przygotujemy, w Państwa imieniu i wdrożymy w życie programy minimalizowania wpływu już podjętej działalności gospodarczej na środowisko,

- Pomożemy w wykonaniu analiz po realizacyjnych oddziaływania Państwa przedsięwzięcia na środowisko.

Kompleksowe gospodarowanie odpadami

ECO-TIERRA zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami począwszy od zaprojektowania systemu pozyskiwania, transportu, unieszkodliwiania lub odzysku, poprzez dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń a skończywszy na realizacji przyjętego programu. Jesteśmy w stanie wykonać rekultywacje składowisk odpadów, audyty ekologiczne, dokumentacje projektowe i kosztorysowe, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko i przeglądy ekologiczne oraz operaty wodno prawne. Przeprowadzamy również badania, analizy i rozpoznanie stanu środowiska. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie oczyszczania gleb, gruntów oraz wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, chemicznymi oraz metalami ciężkimi.

Zaprzyjaźnione strony

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Wód i Ziemi
www.powiz.com.pl

LED Polska
www.ledpolska.com

13kamera - Internetowy system wizyjny
www.13kamera.pl

Szybki kontakt

Telefon:
+48 22 225 00 79

Formularz kontaktowy